Типові форми XML схем версії 3.1.1.3, призначені задля уніфікації та стандартизації електронних форм звітності, у галузі охорони атмосферного повітря.

Згідно з п. 1.5. "ІНСТРУКЦІЇ про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців" обґрунтуючі матеріали готуються та надаються на розгляд в письмовій та електронній формах, які затверджуються Мінприроди України.

Типові форми XML версії 3.1.1.3 призначені задля уніфікації та стандартизації електронних форм звітності* у галузі охорони атмосферного повітря, та погоджені листом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 11639/10/2-10 від 27.12.2006 .

2a редакція типових форм XML схем, наведена у Додатку 4 сумісна з базовую версією типових форм та  забезпечує, у електронному вигляді, відображення технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин в документах, що обґрунтовують обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди

Базова версія типових форм XML схем, наведена у Архіві.

* Запропоновані електронні типові форми (далі типові схеми) застосовуються для стандартизації конкретних електронних файлів наступних звітів :

  • Матеріали, що обґрунтують обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для джерел першої, другої та третьої групи згідно п.1.6. відповідної інструкції»;

  • ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ» (проект);

  • ЗВІТ ПРО ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ» по формі 1-ТП (повітря);

  • ЗВІТ ПРО ОХОРОНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ” по формі 2-ТП (повітря) – річний та квартальний

  • ЖУРНАЛ обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря» по формі ПОД-2

Стандартизація забезпечується за рахунок застосування даних типових форм для формування електронних файлів на базі стандартів XML (Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition), W3C Recommendation. eds. Tim Bray, Jean Paoli, C. M. Sperberg-McQueen and Eve Maler. 6 October 2000.) та XML Scheme (W3C Recommendation 2 May 2001 http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/ , http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/ ) (надалі базові стандарти) Цільові файли можуть формуватися за допомогою програмного забезпечення чи текстовим редактором, при цьому у всякому випадку вони підлягають контролю сумісності типовим схемам.

Додатки :

Дані типові форми є розвитком попередньо погоджених електронних типових форм XML схем “Інвентаризації викидів в атмосферне повітря та статистичної звітності про охорону атмосферного повітря” (версія 2.1.1.) [лист №1657/20/1-10 від 16.03.2005р.]

Проект 3-ї редакції типових форм XML схем, актуалізований відповідно Проекту "Інструкції з проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря".